ระบบบริหารงาน Solar Fusion Web Application

Solar Rooftop บันทึกข้อมูลการทำงาน ประวัติการดูแล ตรวจเช็ค Solar Rooftop Energy BoX

ข้อมูลการทำงาน

บันทึกข้อมูลการทำงาน การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ประจำวัน ข้อมูลการซ่อมบำรุงงาน Sola Cell ลูกค้า

ทะเบียนอุปกรณ์

ระบบทะเบียนอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล รายละเอียด สถานะ ประวัติการดูแลซ่อมบำรุง งาน Solar Cell และ อุปกรณ์ ต่อพ่วงของลูกค้า

รายงาน

รายงานข้อมูลการทำงาน สถิติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงานทะเบียนอุปกรณ์ รายงานประวัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ รายงาน ค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ฯลฯ